Öğrencilerimize Tokat Yöresi Halk Oyunları Tanıtım ve Eğitimi

Öğrencilerimize Tokat Yöresi Halk Oyunları Tanıtım ve Eğitimi

  •  11 Ocak 2022 Salı
  •  189 Görüntüleme
  •  Yazdır

Halk oyunları kültür mirası olarak kuşaktan kuşağa devredilmekte ve geçmişle ilgili bilgilendirici metinler olarak karşımıza çıkmaktadır. Halk oyunları işlev, içerik, estetik ve iletişim bakımından ait olduğu zamanı yansıtmakta, figürleri ile genellikle günlük yaşamı, doğa olaylarını, kadın erkek ilişkilerini, savaşmaları anlatmakta veya hayvanları taklit etmektedir. Halk oyunlarımızın her birinin görsel hareketlere dökülmüş bir hikâyesi vardır. Bu bağlamda kültürel geçmişimizi tanımada halk oyunlarının görsel materyaller olarak kullanılması kimliğimizin devamı ve geleceğimizle kurulan bağlantı için önemlidir. Bir ulusun medeni ve çağdaş seviyeye ulaşmasının önemli ölçütlerinden birisi bilim ve teknikteki üstünlük ve teknolojik alanda gerçekleştirilen başarılar gibi, kültürel değerlerine sahip çıkmadaki gösterdiği hassasiyet ve bu değerlerini eğitim sisteminde gerektiği ölçüde kullanabilmesi ile doğru orantılıdır. Bu bağlamda görsel kültür ögeleri olan Türk halk oyunlarının eğitim öğretim süreçlerine dahil edilmesi çok önemli ve gereklidir.

Bu kapsamda Halk eğitim Hocalarımızdan usta öğretici Gözde Ural ile bir eğitim gerçekleştirilmiştir. Eğitimde önce Tokat yöresi ve Tokat halk oyunları ile ilgili bilgi verilmiştir.  Tokat dışında diğer popüler yörelerin oyunlarına da değinilmiştir. Yörelere ait halk oyunlarının hikâyeleri anlatılarak nasıl oynanacağı uygulamalı olarak gösterilmiştir. Öğrencilerin katılımı ile birlikte oyunların sırası, duruş şekli ve müziklerine göre hareketleri üzerinde uygulamalı olarak çalışılmıştır.

Eğitimde Üçayak, Hanımkızlar, Omuz halayı, Çamuş halayı, Ellik gibi Tokat yöresi oyunları ile Horon, Ankara havası gibi diğer birçok yörenin oyunları uygulamalı olarak gösterilmiştir. Bu sayede çeşitli kültürlerin öğrenciler tarafından tanınması sağlanmıştır. Ayrıca gösterilen sunumla ve videolar ile halk oyunları sanatçıları tanıtılmış ve oyunları gösterilmiştir.

Bu eğitim ile öğrencilerimiz halk oyunlarının bir kültür yansıması olduğunu bunun yanında insanları birbirine yaklaştıran, arkadaşlığı dostluğu sevgiyi, saygıyı öğreten, milli birlik ve beraberlik duygularının geliştiren etkinlikler olduğunu öğrenmiştir. Öğrencilerimizin halk oyunlarına merak salması, kültürünü tanıması sayesinde, kültürümüze sahip çıkılması ve nesilden nesile aktarılması konusunda katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Zile Meslek Yüksekokulu, Mümtaz Turgut Topbaş Kampüsü, Yunus Emre Mh.,Çekerek Cad., No:50, 60400, Zile/TOKAT Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.