Mimari Restorasyon Programı

  • Mimari Restorasyon Programı
  • Tanıtım
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi  Zile Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölüm – Mimari Restorasyon programı ; 2016 – 2017 yılında kurulmuştur. 2017 - 2018 öğretim yılında eğitime başlamıştır.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Zile Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü'ne bağlı Mimarı Restorasyon Programı bulunmakta ve örgün eğitim vermektedir. Programda kadrolu 3 öğretim görevlisi görev yapmaktadır. Mimarı Restorasyon programına; Bilgisayar destekli çizim ve tasarımlarla ilgili bilgisayar programları öğretilmekle birlikte arazi uygulamaları yaptırılmakta, Mimarlıkla ilgili aletlerin kullanımı sağlanmakta, Özel ve Resmi Kurumlara teknik geziler düzenlenmekte ve Mimarlık ve Şehir planlama konularında seminer ve konferanslara iştirak edilmektedir.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Zile Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü-Mimarı Restorasyon Programının eğitim amacı; Mimarlık ve İnşaat sektöründe mal/hizmet üreten, İnşaat firmalarında, Mimari bürolarda, Şantiyede uygulama yapan firmalarda, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında proje üretip uygulama yapabilen , Restorasyonla ilgili her türlü işlemi yapabilen bilgi ve beceriye sahip teknik eleman yetiştirmektir.

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten en az 60 alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.

Mimarlık ve Şehir Planlama bölümü –Mimarı Restorasyon Programında ön lisans derecesi elde edebilmek için; öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli dersleri ( toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.

Bu program, yüksek öğretimde Mimarlık ve Şehir Planlama alanında 120 ECTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Mimari Restorasyon alanında Ön lisans derecesine sahip olunur.

Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü -Mimarı Restorasyon programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlilik doğrultusunda ; Mimarlık ve İnşaat Sektöründe hizmet üreten, İnşaat Firmalarında , Mimari bürolarda, şantiyede uygulama yapan firmalarda, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilirler.

 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Zile Meslek Yüksekokulu, Mümtaz Turgut Topbaş Kampüsü, Yunus Emre Mh.,Çekerek Cad., No:50, 60400, Zile/TOKAT Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.