Gıda İşleme Bölümü

  • Gıda İşleme Bölümü
  • Tanıtım
Amacı: Evrensel bilgi idealine sahip yeterli bilgi ile donanmış özgüven sahibi elde ettiği bilgi ve pratikleri gıda üretimi, kalite güvence, araştırma ve geliştirme çalışmaları ve gıda kontrolü gibi alanlarda etkili kullanabilen, mesleki etiğe sahip, yeniliklere açık, ilkeli gıda teknikerleri yetiştirmektir.  

Vizyon: Gıda sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda, bilimsel ve teknolojik gelişmeler takip edilerek, alanıyla ilişkili sektörlerde teknik çalışmalar yapabilen mesleki yeterliliklere sahip elemanların yetiştirilmesini sağlamak ve ayrıca tarihi ve toplumsal değerlere saygılı, sosyal sorumluluk sahibi, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyen ve kendini sürekli yenileyen, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip, sanayi ve hizmet sektöründe yapılan işleri yerinde takip ederek mesleğine yönelik uygulama becerisine sahip bireyler yetiştirmektir. 

Misyon: Gıda teknolojisi alanında yetkin, mesleki bilgi, beceri ve donanıma sahip, yenilikçi, üretken ve yaratıcı, araştırmacı, takım çalışmasına yatkın ve mesleki sorumluluğunun bilincinde, çağdaş ve etik değerleri benimseyen, günümüzün bilimsel, teknolojik ve ekonomik gelişmelerine katkıda bulunabilen teknik elemanlar yetiştirmektir. 

Program Tanımı: Zile Meslek Yüksekokulu bünyesinde Gıda İşleme bölümünde bulunan Gıda Teknolojisi Programı, gıda sanayinde hammaddelerin üretiminden başlayarak tüketici tarafından kullanımına kadar uzanan gıda zinciri içinde, ara eleman olarak işlev üstlenebilecek, gerekli bilgi ve beceriye sahip mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu programda öğrenciler gıda kimyası, beslenme, gıda prosesleri, genel mikrobiyoloji gibi temel derslerden sonra tahıl teknolojisi, et teknolojisi, meyve ve sebze işleme teknolojisi, fermantasyon teknolojisi, gıda mikrobiyolojisi alanlarında uygulamalı olarak yetiştirilmektedir. Ayrıca programda öğrencilere ingilizce, laboratuvar tekniği ve bilgisayar işletmenliği eğitimleri de verilerek mezunların niteliklerinin arttırılması amaçlanmaktadır. Gıda Teknoloji programı mezunlarına Önlisans diploması ve Gıda Teknikeri meslek ünvanı verilmektedir. mezun olan öğrenciler gıda üretim işletmeleri, belediyeler, tarım müdürlükleri, yemek fabrikaları ve laboratuarlarda teknik ara eleman ihtiyacını karşılamakta ayrıca Türk Gıda Kodeksinin izin verdiği gıda işletmelerinde sorumlu yönetici olarak çalışabilmektedirler.  

Program Dili: Türkçe Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Zile Meslek Yüksekokulu, Mümtaz Turgut Topbaş Kampüsü, Yunus Emre Mh.,Çekerek Cad., No:50, 60400, Zile/TOKAT Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.