Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ana Sayfası   


18 Temmuz 2017 Salı - Yeni Açılan Mimari Restorasyon Programımız Şanslı Öğrencilerini Bekliyor.2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında 40 Öğrencisi ile eğitim hayatını başlayacak olan Mimari Restorasyon Programı öğrencilerini bekliyor.

 

Mimari Restorasyon Programı YGS-5 puanı ile öğrenci almaktadır.

 

Programımızda hem saha tecrübesi, hemde akademik kariyeri olan 3 öğretim elemanı bulunmaktadır.

 

 

NEDEN MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI?

 

Mimari Restorasyon nedir?

Mimari Restorasyon, tarihsel ve kültürel anlamda değer taşıyan ve kültür varlığı olarak değerlendirilen mimari eserlerin bilimsel ve doğru yöntemlerle korunmasını ve onarılmasını sağlayarak geleceğe aktarılmasını amaçlayan bir meslek dalıdır.

 

Mimari Restorasyon Programı’ndan mezun olmalarıyla birlikte kültür varlığı açısından dünyanın en bereketli topraklarına sahip olan ülkemizde bu alanda yapılacak çalışmalarda etkin görevler alacak restoratörler, arkeolog, sanat tarihçi, mimar ve inşaat mühendisleri vb. meslek mensuplarıyla birlikte çalışacaklardır. Restorasyon projelerinde bölüm mezunlarından;

·         Anıtlar ve anıtsal yapıların envanter çalışmalarını yapabilmesi,

·         Sanat tarihi araştırmalarını gerçekleştirebilmesi,

·         Rölöve çalışmalarını gerçekleştirebilmesi

·         Restitüsyon önerisini sunabilmesi,

·         Restorasyon ve rekonstrüksiyon projelerini hazırlayabilmesi,

·         Şantiyede sorumlu mimar ile ustalar arasındaki iletişimi sağlayabilmesi gibi işler yapması beklenir.

 

Bakanlar Kurulunun, 29.08.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan, 2013/5212 sayılı kararı ile Taşınır ve Taşınmaz Kültür Varlıklarını koruma, onarım, restorasyon ve konservasyon konularında üniversitelerin ilgili Ön Lisans programlarından mezun olanlara Restoratör ünvanı ile istihdam edilmelerinin önü açılmıştır.

Mimari Restoratörlerin Çalışma Alanları – İş Olanakları

Mimari Restorasyon Programı mezunları,

·         Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı ilgili birimlerde,

·         Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı birimlerde,

·         Milli Saraylar’da

·         Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarlarında

·         Müzelerde,

·         Belediyelerde,

·         Arkeolojik kazılarda,

·         Mimarlık bürolarında,

·         Restorasyon projelerinde çalışabilme olanağına sahiptirler.

 

 

 
 
 
 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

60150 Tokat / TÜRKIYE, Tel:+90 356 252 1616, Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2012© Tüm Hakları Saklıdır.